”Vi som inte behärskar datorn är inga bakåtsträvare”

Vi som inte behärskar datorn är inga bakåtsträvare. Alla är olika och för mig är det ointresse, skriver läsaren Ragnvald Nilsson.