”Vi måste höja våra röster för att kunna rädda klimatet”

Vi måste höja våra röster för att rädda klimatet. Det räcker inte med att varje individ ändrar sin konsumtion. Nu måste en bred folkrörelse skapas, skriver nationalekonomen Helena Rydberg.

Klimatdemonstration i Köpenhamn 2009.