Utredning om yrket personlig assistent

Regeringen ska utreda personliga assistenters arbetsförhållanden och arbetsuppgifter och behov av utbildningsinsatser. Enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet ska utredningen också lämna förslag på förbättringsåtgärder.