Studie: Föds för få barn i rika länder för att behålla befolkningsstorlek

Det föds inte tillräckligt många barn för att behålla befolkningsnivån i flera av världens rikare länder. För att motverka utvecklingen finns olika sätt: Mer invandring och att få kvinnor att föda fler barn. Det framgår av en ny rapport.

Sedan år 1950 har barnafödandet i världen nästan halverats.