”Strategin för digitalisering i skolan måste stoppas”

DN DEBATT 9/11. Den nya digitaliseringsstrategin för skolan måste stoppas omedelbart av en ny regering. Den riskerar inte bara att få stora negativa konsekvenser för elevernas kunskapsresultat utan faktiskt också för elevernas digitala kompetens – eftersom det inte finns någon generell digital kompetens.

Forskning visar att elever tenderar att lita på det första de finner när de söker på internet, skriver Isak Skogstad.