Souha Hussain: Jag ville att mina barn skulle vara stolta över mig

Souha Hussain skötte hemmet i flera år, sedan tog hon steget ut i arbetslivet. Det förändrade hennes liv.  – I 17 år struntade jag i att köpa saker till mig själv, allt gick till barnen. Nu kan även jag unna mig saker, säger hon. 

Souha Hussain med kollegerna Cid Forsberg och Anne Silén.