Satellitbilder visar att Kinas kolkraft är på väg att möta sotdöden

Kina har över tusen kolkraftverk. Fler tillkommer hela tiden. Men nya siffror som tagits fram med hjälp av satellitbilder visar att nästan hälften av kraftanläggningarna är förlustbringande. Inte bara i Kina kan fossila investeringar gå upp i rök när den förnybara energin slår igenom.

Kinesiska kolkraftverk kan vara olönsamma, visar ny rapport. Arkivbild.