Så vill partierna hjälpa bönderna: ”Vi har råd att rädda jordbrukarna”

Tillsätta kriskommission, sänka skatter, höja stödet och söka hjälp från EU.  Det är några av förslagen de politiska partierna har för att hjälpa bönder som befinner sig i en historisk kris till följd av en historisk torka.  DN har pratat med samtliga partier om sin syn på frågan.

Kvigor betar i torrt gräs utanför Rälla på Öland.