Riksåklagaren vill se strängare straff i våldtäktsdom mot barn

Riksåklagaren överklagar dom om upprepande grova sexuella övergrepp mot barn.  Åklagaren vill att Högsta domstolen skärper straffet.