Regeringen: En timme mer matte och idrott i veckan för högstadieelever

Regeringen har beslutat om en extra timme matte och idrott- och hälsa för högstadieelever, meddelade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på regeringens sommarfika. Det motsvarar ytterligare 105 garanterade undervisningstimmar i matematik och 100 timmar för idrott- och hälsa. – Regeringen jobbar aktivt för att få en mer jämlik skola, säger Gustav Fridolin. 

En timma mer matte och idrott i veckan för högstadeelever – beslutet presenterades på regeringens sommarfika i dag.