Per Svensson: När Sverige såg synagogorna brinna

80 år sedan Hitlerregimen iscensatte de så kallade Novemberpogromerna. Sverige chockades. Men den svenska antisemitismen överlevde.