Nästa största branden i Kaliforniens historia

En skogsbrand i norra Kalifornien tilltog kraftigt på måndagen. Den betraktas nu av myndigheterna som den nästa största i USA-delstatens historia, med sin utbredning på cirka 110.748 hektar.

Vattenbombning på söndagen från ett fyrmotorigt propellerflygplan i ett område nära Clearlake Oaks i Lake county.

Nästa största skogsbranden genom tiderna i Kalifornien

En skogsbrand i norra Kalifornien tilltog kraftigt på måndagen. Den betraktas nu av myndigheterna som den nästa största i USA-delstatens historia, med sin utbredning på cirka 110.748 hektar.

Vattenbombning på söndagen från ett fyrmotorigt propellerflygplan i ett område nära Clearlake Oaks i Lake county.

Nytt mässlingsfall på Danderyds sjukhus

Smittspårning pågår inom Stockholms läns landsting efter att ett nytt fall av mässling identifieras på Danderyds sjukhus. Patienten antas ha smittats utomlands.  – Flera länder i Europa har haft stora utbrott under 2017. Det bör man tänka på och se över sitt skydd, säger Per Follin, smittskyddsläkare. 

Minnesord: Bengt Uggla

Som tidigare meddelats har kommendör Bengt Uggla, Täby, avlidit i en ålder av 80 år. Närmast anhöriga är hustrun Christina samt barnen Elisabeth och Fredrik med familjer.

Ungdom på HVB-hem drunknade på utflykt

En ensamkommande 19-åring på ett HVB-hem i norra Stor-Stockholm drunknade vid en badutflykt tidigare i sommar. Enligt hemmet hade han god vattenvana efter att ha gått i simskola. Dödsfallet är anmält till Inspektionen för vård och omsorg. – Allt gick väldigt fort. Vi sörjer fortfarande, säger HVB-hemmets vd.

AT-läkare om rekryteringen: ”Man förstår inte vad de går på”

Den höga konkurrensen om AT-tjänster gör att rekryteringen ofta upplevs som orättvis. Vad som anses som meriterande är otydligt och att få en AT-tjänst direkt efter avslutad utbildning är mer eller mindre omöjligt, menar AT-läkaren Harald Frizell Montan.

Harald Frizell Montan väntade ett år efter att han examinerats från läkarprogrammet tills han sökte en AT-tjänst.

Minnesord: Olle Grinder

Olle Grinder, Stockholm, har avlidit i en ålder av 73 år efter en kortare tids sjukdom. Närmast anhöriga är hustrun Marianne och barnen, i ett tidigare äktenskap, Eva och Björn och deras familjer.