Nutidstestet vecka 2

Gruvbrytning, slalom, diplomati och filmfestivaler. Testa dina kunskaper i Nutidstestet, vecka 2. Fler Nutidstest finns här.