Nästan omöjligt för fattiga få en bostad

Nu är läget så allvarligt att det nästan är omöjligt för hushåll med små inkomster och kort tid i bostadskön att komma in på bostadsmarknaden. Det skriver Länsstyrelsen i en analys.

Nya bostäder byggs vid Torsplan, Hagastaden binder samman Stockholm och Solna.