Minnesord: Thomas Holmér

Kantor Thomas Holmér, Kalmar, har hastigt avlidit i en ålder av 57 år. Närmast anhöriga är hustrun Maria, de fyra barnen och deras närmaste.