Minnesord: Lars Rask

Professor Lars Rask, Uppsala, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 71 år. Hans närmaste är hustrun Ingela och barnen Anna och Mattias med familjer.