Minnesord: Iréne Lederhausen

Iréne Lederhausen, Stockholm, har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Iréne blev 80 år och hon efterlämnar familj och vänner.