Minnesord: Björn Magnusson

Advokat Björn Magnusson, Kullavik, har efter en kort tids sjukdom avlidit i en ålder av 78 år. Närmast anhöriga är hustrun Katarina samt barnen Helena, Elisabet och Andreas med familjer.