Minnesord: Bengt Nilsson

Bengt Nilsson, Saltsjöbaden, har avlidit 84 år gammal efter en kort tids sjukdom. Närmast anhöriga är hustrun Ingegerd och barnen Susanna, Anna-Pia och Torbjörn med familjer.