Lisa Magnusson: Nazismen är ingen åsikt

Nazism ska alltid motverkas. Inte för att den är en dålig åsikt, utan för att den till sitt väsen utgör ett hot mot andra människors existens.