Lena Andersson: Schymans paradox speglar samhällets motsägelsefullhet

KOLUMNEN. Lena Andersson är författare och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. När kollektivistisk ideologi ligger bakom verklighetsskildringar och empiriska urval bör liberaler vara uppmärksamma. Men det är ju fler än nationalisterna som är kollektivister. 

Byter fot.