Ledare: Ensamheten kan vara en fråga för politiken

Allt fler svenskar känner sig ensamma. Det är förödande både för den ensamme och för samhället som helhet. Politiken har ett ansvar för att skapa möjligheter för starka och hälsosamma relationer.