Kulturutskottet positivt till nya tv-skatten

Riksdagens kulturutskott ställer sig positiva till regeringens förslag om den nya radio- och tv-skatten – men går inte med på att förlänga perioden för sändningstillståndet. – Jag tror att det är viktigt med långa sändningstillståndsperioder av oberoendeskäl, säger Hanna Stjärne, vd för SVT.