Kändisar väntas få färre Twitterföljare när konton rensas

Twitter ska låsa ett stort antal konton, vilket kan leda till en stor minskning av kända personers följarantal, skriver The Washington Post. 

För de flesta användare kommer omkring fyra följare att försvinna, enligt Twitters säkerhetsansvariga.