Journalsystemet på Akademiska havererat

Databasen till patientjournalsystemet i Region Uppsala havererade sent på torsdagen. Akademiska sjukhuset är i stabsläge och problemen kvarstår ännu på fredagen.