”Jordens växande befolkning är det största klimathotet”

Jordens växande befolkning har negativ effekt på planetens klimat och fortlevnad. Därför bör fokus för den framtida miljö- och klimatpolitiken riktas mot den globala befolkningstillväxten, skriver läsaren Thomas Rusén.

Skolbarn i Bangladesh, världens sjunde folkrikaste land med över 160 miljoner invånare och en mycket hög befolkningstäthet.