Johan Croneman: Vi måste – tyvärr – sätta oss in i lögnerna och konspirationerna

SVT:s faktagranskning av Förintelsen upprörde många. Men vi måste sätta oss in i konspirationsteoretikernas och lögnarnas argument för att kunna bemöta dem, skriver Johan Croneman.

”Jag träffar inte sällan människor som i förbifarten säger att de sett en dokumentär som bevisar att tvillingtornen i New York sprängdes av amerikanarna själva”, skriver Johan Croneman.