Hård kritik från Ivo efter 13-åriga Jasmines självmord på Sis-hem

13-åriga Jasmines självmord på det låsta Sis-hemmet Rebecka på Ekerö leder nu till hård kritik från Inspektionen för vård och omsorg mot socialnämnden och BUP i Gävle.  – Nämnden har varit passiv i början av handläggningen och borde ha involverat barnet mer i vården, samt haft en tätare kontakt, säger inspektören Christine Nilsanius till Nyhetsbyrån Siren.

Jasmine Bergström