Här stiger eldtornadon mot himlen

Här blossar eldtornadon upp vid en plastfabrik i England. Brandmän fångade det speciella väderfenomenet på film.