Gunnar Jonsson: När storfiskar’n talar om hur stora fiskar hon får

Utrikesministern berömmer sin feministiska linje. Under kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd fick i stället ändamålet helga medlen.

Wallström i Arvfurstens palats.