Generaldirektören och Baylan till utskottet

Näringsutskottets ordförande: ”De har många frågor att besvara.”

Ulla Sandborgh.