Frivilla hjälper bönder för att undvika nödslakt

Årets torka har slagit hårt mot många bönder som tvingas nödslakta sina djur när fodret inte räcker till. På många håll kraftsamlar man nu för att hjälpa djurägarna med att få ihop tillräckligt med mat.  – Det gäller att ställa upp för varandra, säger drängen Marcus Holmgren som är en av administratörerna för Facebook-gruppen ”Foderhjälpen 2018”. 

Brita och Gert Petersson, som DN tidigare skrivit om, räknar med att bli tvungna att slakta många av sina 145 dikor och kalvar på grund av brist på bete.