Extremt stor brandrisk i skog och mark

Brandrisken i naturen är extremt stor i så gott som hela landet. På flera håll råder eldningsförbud. Det innebär totalförbud mot att elda med öppen låga i skog– och mark. Så lämna grillen hemma. 

En skogsbrand i Västmanland 2014.