Digitalmomsen är en tidningsdödare – den måste avskaffas nu

DN 12/10 2018. Det finns inte längre något som hindrar svenska politiker från att avskaffa särbeskattningen av digital journalistik. Ändå finns det risk för att beslutet sölas bort. Det får inte ske.

Bransch under press.