”Det bör bli fler specialistinriktningar för sjuksköterskor”

SLUTREPLIK DN DEBATT 1/11. Jag har fått sammanlagt 26 förslag till olika specialiseringsområden för sjuksköterskor. Det förslag jag förordar hindrar inte att flera av dessa inriktningar förverkligas på lärosätena. Om vården behöver dessa,  skriver Kenth Nauclér, särskild utredare.