Danmarks ”gettolagar” är ett hån mot rättsstatens principer

Danmarks regering har lanserat lagar som ska få bukt med marginaliseringen i landets utanförskapsområden.  De är ett hot mot demokratiska principer.