”Centrumhandeln står inför ett vägval”

MALMÖ. Ökad e-handel och utlokaliserade köpcentrum sätter allt hårdare press på butikerna i stadskärnorna. Under hösten toppade detaljhandeln antalet företagskonkurser i Sverige.  – Centrumhandeln står inför ett dramatiskt vägval. Man måste tänka nytt för att överleva, säger Jens Hultman, docent i företagsekonomi. 

”Vårt koncept bygger på att man ska få använda alla sina sinnen”, säger Bruno Bergenholtz som driver den ekologiska butiken AB Småland som är en kombination av kafé, restaurang och butik.