Bombhot mot tre tyska domstolar

Domstolar evakuerades efter hot som inkommit via mejl.