Arne Ruth: Därför måste Nobelpriset befrias från Svenska Akademien

Nu vet vi att Svenska Akademien var ett korthus. En maktstruktur med det högstämda mottot ”snille och smak” var infekterad inifrån och ut. Matilda Gustavssons avslöjande av Kulturprofilen i november förra året utlöste ett oundvikligt sammanbrott. Jag sörjer inte Akademiens kollaps. Hugo Lindkvists granskning av sönderfallet i DN 23/5 belyser riskerna med en maktstruktur som bygger på upphöjelse.