Antalet utredda brott ökade något under 2017

Antalet brott som handlades under 2017 ökade med 2 procent jämfört med året innan. Nästan hälften av dem skrevs av direkt – det vill säga de utreddes aldrig. Samtidigt ökade antalet brott som faktiskt utreddes med 3 procent. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) slutliga brottsstatistik för 2017.